gutt

Facing a Child

Facing A Child har som målsetning å bedre behandlingstilbudet for etiopiske barn med misdannelser, skader og svulster i ansiktet. Satsingsområdene er gjenoppbyggende plastikkirurgi av høy kvalitet, trygg narkose, trygg overvåking etter operasjon, mulighet for tale rehabilitering og tannregulering.

Vi er en norsk stiftelse som ble etablert i 2012 for å styrke behandlingstilbudet til  etiopiske barn med misdannelser, skader og svulster  i ansiktet. Etiopia har 85-90 millioner innbyggere, og 60 % av befolkningen er barn. Behandlingstilbudet til barn med misdannelser, skader og svulster i ansiktet er svært mangelfullt. Mange må leve en hel ungdomstid med vansirede ansikt, mange overlever ikke. Vi vil bidra til å gi flere etiopiske barn et verdig liv.

logo

Mange må leve en hel ungdomstid med vansirede ansikt, mange overlever ikke. Vi vil bidra til å gi flere etiopiske barn et verdig liv.

BAKGRUNN
Stiftelsen ønsker å videreutvikle virksomheten som 2 norsk-etiopiske prosjekter la grunnlaget for i Etiopia i perioden 2000-2010. Dette var NORAD-finansierte programmer for behandling av henholdsvis brannskader (prosjektleder Einar Eriksen, spes. i generell kirurgi og plastikkirurgi) og leppe-kjeve-gane spalter (prosjektledere Thom Topstad, spes. i plastikkirurgi og øre-nese-hals kirurgi og Paul Egil Gravem, spes. i plastikkirurgi) og var et samarbeid mellom Haukeland Universitetssykehus i Bergen og universitetet i Addis Abeba. Hovedelementet i programmene var kompetanseoverføring til etiopisk helsepersonell. Det ble utdannet etiopiske plastikkirurger, tannleger/kjeveortopeder, logopeder, spesialsykepleiere og fysioteraputer. Kirurgiske inngrep på barn krever omsorgsfull og sikker narkose. Anestesisykepleier Helene Topstad og anestesilege Olav Hevrøy bidro til å sette nye standarder for narkose til barn med misdannelser og skader i ansiktet.  Prosjektene førte til etableringen av den første universitetsavdeling for gjenoppbyggende plastikkirurgi i Etiopia fordelt mellom et regionsykehus (ALERT) og et lokalsykehus (Yekatit) i hovedstaden Addis Abeba.

Les mer om vårt engasjement i Etiopia på: facingachild.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s