Til våre kjære kunder!

Av smittevern hensyn i forbindelse med coronavirus pandemien vil Eminent kirurgi / Eminent plastikkirurgi inntil videre være stengt for konsultasjoner og operasjoner.

Dette gjelder ikke nødvendige kontroller etter gjennomførte operasjoner.
Ta kontakt på tlf. 934 52 900 ved spørsmål.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s