Huden i ansiktet og på halsen mister gradvis elastisitet med alderen samtidig som underhudsfettet siger nedover og mister volum.  Mindre underhudsfett fører til innsunkne områder mens nedsiget og hudoverskuddet fører til rynker og folddannelser. Vektreduksjon kan føre til at forandringene blir mer uttalte og kan også hos yngre personer føre til et hudoverskudd. Med en eminent utført ansiktsløft / halsløft, eventuelt supplert med fettransplantasjon for å gjenopprette volum,  kan man hente inn mange år av ansiktets og halsens aldring.

Så vel ansiktet som halsen korrigeres ved operasjonen som vanligvis omtales som «ansiktsløft» og der arrene blir skjult rundt øret og i hårgrensen foran og bak øret.

Hvilke operasjonsmetoder er aktuelle?
Det annonseres for flere ulike operasjonsmetoder, og det kan være vanskelig for deg å finne nøytral informasjon som gjør at du kan velge den rette metoden for deg. Generelt kan man si at såkalt «trådløft» bare egner seg for meget lette grader av «nedsig». Varigheten av operasjonsresultatet er dessuten svært kortvarig. Denne type inngrep tilbys derfor ikke ved Eminent plastikkirurgi.
Såkalt «kort arr» ansiktsløft (short scar facelift eller minimal access coronary suspension facelift) markedsføres også og innebærer at man ikke forlenger arret i bakkant av øret.  Oppstramningen i kinnet utføres på liknende måte som for full ansiktsløft. Imidlertid har også denne metoden store begrensninger, ikke minst når man ønsker en god oppstramningseffekt på halsen. Ved Eminent plastikkirurgi tilbys derfor denne operasjonsmetoden bare i utvalgte tilfeller.
Ved full ansiktsløft med snittføring i forkant og bakkant av øret formes og strammes det dype muskel- og muskelhinne-laget i kinnet og på halsen. Huden vil vanligvis føye seg til det utjevnede og oppstrammede underlaget. Man kan på denne måten unngå å fjerne uhensiktsmessig mye hud og kan unngå uheldig stramning i arrene rundt øret. Vanligvis er det behov for et tilleggssnitt under haken slik at overgangen mellom hake og hals kan formes og såkalte «jernbanespor» fjernes. Ved Eminent plastikkirurgi anbefales denne operasjonsmetoden til de fleste pasientene for å oppnå et forutsigbart og langvarig resultat.

Oppstramning av halshuden i form av direkte hudfjerning fortil på halsen etterlater synlige arr og er vanligvis bare aktuelt til eldre pasienter med betydelig hudoverskudd der man vanskelig kan oppnå et fullgodt resultat med dyp ansiktsløft / halsløft.

Operasjonsteknikk ved ansiktsløft
Ved full ansiktsløft legges snittene i forkant og bakkant av øret på en slik måte at arrene i etterkant blir mest mulig skjult. Huden løses fra det underliggende bløtvevet. Muskelhinnen i kinnet og den overfladiske muskelen langs kjevelinjen og på halsen strammes opp. Via den lille ekstra tilgangen under haken kan man forme overgangen mellom hake og hals og sy sammen muskelkantene som lager de såkalte «jernbanesporene». Under hele inngrepet er operatøren svært fokusert og nøyaktig ettersom man arbeider tett på de små greinene av ansiktsnerven. Det legges eventuelt inn et dren under huden på tvers av halsen. Det benyttes en løs bandasje av bomull som holdes på plass med selvklebende bind.

Hvordan sys snittene ved ansiktsløft?
Man syr i 2 lag, ett i dypet og ett innvendig i huden (intrakutant). Det vil således ikke være sting som skal fjernes. I hårgrensen i tinningen og bak øret benyttes det hudstifter.

Operasjonstid og bedøvelse
Operasjonstiden for dyp ansiktsløft er ca. 3½ time. Inngrepet kan utføres i lokalbedøvelse med tillegg av beroligende og smertestillende medikamenter, men utføres ved Eminent Plastikkirurgi som regel i narkose der man sover helt og ikke registrerer smerte. Denne type narkose går fort ut av kroppen igjen. Derfor kan du vanligvis reise hjem i løpet av 1-2 timer etter oppvåkning.

Forhåndsregler
Ved konsultasjon vil du bli informert om hvilke forhåndsregler du må ta i for- og etterkant av operasjonen.