Generelt
Brystene kan miste sin fylde etter svangerskap og amming, etter vektreduksjon og med alderen.  Avhengig av brystets størrelse og form i utgangspunktet kan dette føre til et sammenfalt bryst med eller uten  heng. I noen tilfeller utvikles brystene med en hengkomponent allerede i puberteten. Det kan foreligge mer eller mindre rørform av brystet (tubulær deformitet), og det pigmenterte området rundt brystvorten vil da ofte være stort. Korreksjon av slike deformiteter kan gjøres i 18-20 års alder. Du kan få nærmere informasjon av plastikkirurgen.
I store bryst vil det alltid foreligge en hengkomponent på grunn av tyngden som trekker vevet nedover. Operasjonsmetodene som benyttes for brystreduksjon innebærer også at brystet blir løftet. Brystreduksjon for store, hengende bryst er omtalt i egen informasjon.

Hvilke operasjonsmetoder er aktuelle?

Sammenfalt bryst uten heng

  • Brystforstørring

Sammenfalt bryst med moderat heng ned over brystfolden

  • Brystforstørring kan igjen være aktuelt idet henget ofte kan korrigeres når brystet fylles opp med silikonprotese.
  • Dersom det er tilstrekkelig gjenværende kjertelvev kan man også oppnå et tilfredsstillende resultat kun med brystløft.
  • Det kan også være aktuelt å kombinere brystløft med silikonprotese.

Sammenfalt bryst og markert heng

  • Når det foreligger et markert heng og det samtidig er lite gjenværende kjertelvev, vil behandlingen bestå i brystløft kombinert med silikonprotese. Denne operasjonen kan utføres i èn seanse. Ved å utføre operasjonen i 2 seanser kan man imidlertid tøye mer på tilhelede arr, noe som betyr at man kan legge inn større proteser enn i en èn-seanse operasjon.
  • Dersom det er tilstrekkelig mengde kjertelvev kan man også oppnå et tilfredsstillende resultat kun med brystløft.

Av hensyn til varigheten av operasjonsresultatet vil det være en fordel om man ikke fyller brystet med for store implantater ettersom tyngdekraften da vil trekke brystet nedover igjen.

Operasjonsteknikk ved brystløft
Det er flere varianter av brystløft.

  • En teknikk er basert på at man kun fjerner overskuddshud rundt brystvorten. Når sårkantene sys mot hverandre får man en rynkedannelse i huden som imidlertid forsvinner på sikt. Metoden gir imidlertid en avflating av brystet og egner seg bare for korreksjon av moderat heng.  Det kan også, ved behov, legges inn brystprotese via det samme snittet.
  • Ved de andre teknikkene flyttes brystvorten høyere opp på brystet. Man bevarer tilhefting til kjertelvevet for å sikre blodforsyningen. Overskuddshuden fjernes. Som regel vil dette føre til snitt horisontalt i brystfolden, videre vertikalt fra midtre del av brystfolden og opp til brystvorten samt rundt brystvorten. I noen tilfeller kan det horisontale snittet unngås. Man kan også foreta en oppheising av selve kjertelvevet ved å forankre dette til muskelhinnen over den store brystmuskelen. Ved store, hengende bryst fjerner man også kjertelvev.

Hvordan sys snittene ved brystløft?
Man syr i 2 lag, ett i dypet og ett innvendig i huden (intrakutant). Det vil derfor ikke være sting som skal fjernes.

Operasjonstid og bedøvelse
Operasjonstiden for brystløft er 2 til 2 ½ time. Inngrepet kan utføres i lokalbedøvelse med tillegg av beroligende og smertestillende medikamenter, men utføres ved Eminent Plastikkirurgi som regel i en lett narkose der man sover helt og ikke registrerer smerte, men puster selv. Denne type narkose går fort ut av kroppen igjen. Derfor kan du vanligvis reise hjem i løpet av 1-2 timer etter oppvåkning.

Forhåndsregler
Ved konsultasjon vil du bli informert om hvilke forhåndsregler du må ta i for- og etterkant av operasjonen.