Generelt
Fettransplantasjon (lipotransfer) har de senere år fått stor anvendelse i estetisk og gjenoppbyggende plastikkirurgi. Ansikt og bryst er de vanligste områdene for fettransplantasjon.

Områder med overskuddsfett varierer fra person til person, men er typisk flanker, mage, utside og innside av låret og innside knær. Ved kroppsformende fettsuging (liposkulptur) kan man oppnå en dobbel gevinst ved at fettet overføres til et annet område der det er ønskelig med mer volum.

  • Ansiktet mister mye av underhudsfettet med årene. Huden mister spenst og blir gradvis mer rynkete og overflaten mer bølgete. Ved fettransplantasjon alene eller kombinert med ansiktsløft kan mye av ungdommens hudspenst og fylde gjenvinnes. Fettmengdene som overføres til ansiktet er beskjedne slik at det for de fleste vil være mulig å hente tilstrekkelig mengde selv om man ikke har områder med større fettoverskudd.
  • Etter markert vektnedgang, svangerskap og amming mister brystene volum og kan fremstå som tomme hudfolder. Volumtapet kan erstattes med fett fra overskuddsområder.  Fettmengdene som overføres til brystene er mye større enn ved transplantasjon til ansiktet, og man er derfor avhengig av områder med godt fettoverskudd.

For å kunne utføre fettransplantasjon må fettet hentes ut så skånsomt som mulig slik at fettcellene bevarer sin integritet. Kombinerte fettsugingsmetoder som benytter ultralydbølger eller laser for å bryte ned fettet er ikke egnet for formålet. Ved Eminent Plastikkirurgi benyttes siste nyvinning innen væskeunderlettet fettsuging med det såkalte Body Jet systemet (se informasjons om fettsuging). Ved hjelp av en spesialutviklet vannjet-stråle skilles fettcellene skånsomt fra hverandre og utsugingen kan skje uten at fettcellene ødelegges.

Stamcelle-effekt
Fettvevet inneholder umodne celler som kan utvikles i flere retninger, blant annet til nye bindevevsceller. Stamcelle-effekten bidrar sannsynligvis til den foryngende effekten som man kan se på huden etter fettransplantasjon.  Med avansert metodikk er det mulig å konsentrere umodne stamceller slik at andelen av slike celler i fettransplantatet kan økes.  Det er imidlertid ikke påvist noen sikker ekstragevinst av øket stamcellefraksjon i fettransplantatet.

Operasjonsteknikk
Plastikkirurgen skaffer seg tilgang for fettsugingskanylene ved hjelp av små innsnitt i huden av ca. 5 – 6 mm i lengde. Disse innsnittene forsøker man å plassere så skjult som mulig, og på litt sikt blir de vanligvis så godt som usynlige. Først setter man inn væsken ved hjelp av en spesialutviklet vannjet-stråle. På denne måten skilles fettcellene skånsomt fra hverandre. Fettet suges ut med undertrykk ved hjelp av en håndholdt kanyle som koples til Body jet maskinen. Fettet samles i en spesialbeholder og overføres derfra til sprøyter som plasseres i vertikal stilling for at fettceller og overskuddsvæske skal skille lag.  Fettet overføres så til mindre sprøyter som monteres på delikate kanyler.  Det legges små innsnitt på mottakerstedet og fettet fordeles jevnt i vevsskiktene for at fettcellene skal ha best mulig blodforsyning.
Snittene på høstested og mottakersted lukkes med tynne sting som fjernes etter 7-10 dager.

Volumet som overføres avhenger av lokalisasjon og ønsket volumendring. I ansiktet overføres små volumer til underhudsskiktet. I brystene overføres større volumer både i underhudsskiktet og i muskelhinneskiktet. Man må overdrive fettoverføringen ettersom opptil 40 % av fettet vanligvis forsvinner fordi blodforsyningen ikke er tilstrekkelig. Man må finne frem til et hensiktsmessig volum ut fra behov/ønske og ut fra at fettcellene behøver god blodforsyning. Det kan være nødvendig å gjenta prosedyren fremfor å tilføre for store mengder fett i en og samme seanse.

Operasjonstid og bedøvelse
Operasjonstiden vil variere betydelig. Ved fetthøsting for transplantasjon til ansiktet er det ikke nødvendigvis behov for kroppsformende liposkulptur.  Moderate fettmengder kan høstes fra velegnet sted som f.eks. magen og overføres til ansiktet med en total operasjonstid på ca. 1 ½ time. Ved større fettoverskudd med behov for kroppsformende liposkulptur og overførign av større fettvolumer til brystene kan operasjonstiden bli dobbelt så lang. Ved Eminent Plastikkirurgi tilbys en lett narkose der man sover helt og ikke registrerer smerte, men puster selv. Denne type narkose går fort ut av kroppen igjen. Derfor kan du vanligvis reise hjem i løpet av 1-2 timer etter oppvåkning. Inngrepet kan eventuelt også utføres i lokalbedøvelse.

Forhåndsregler
Ved konsultasjon vil du bli informert om hvilke forhåndsregler du må ta i for- og etterkant av operasjonen.