Menn har normalt en liten mengde brystkjertelvev og fettvev bak brystvorten. Dersom kjertelvevet og/eller fettvevet øker i volum kan man få «kvinnelig brystutvikling».

  • Fettkomponenten i brystene vil naturlig øke ved vektoppgang. Denne varianten omtales som falsk gynekomasti.
  • Kjertelkomponenten kan øke ved blant annet hormonelle forandringer (som f.eks. i forbindelse med pubertet og redusert testosteronproduksjon i testiklene) og ved bruk av anabole steroider (utbredt i kroppsbyggermiljøet). Enkelte medikamenter kan også gi øket mengde kjertelvev i brystene hos menn. Når brystutviklingen skyldes øket mengde kjertelvev omtales tilstanden som ekte gynekomasti.
  • Ved blandingsformer foreligger det både en øket fettkomponent og forstørret brystkjertel.
  • Isolert overskuddshud / løs hud i brystene er et vanlig aldersfenomen. Ved større vektnedgang vil det vanligvis også oppstå et hudoverskudd i brystene som ikke krymper seg til det nye underlaget. Også ved en uttalt gynekomasti kan også hudens elastisitet, og dermed evne til å trekke seg sammen, ha blitt ødelagt. Man må derfor samtidig med  fettkomponenten og/eller kjertelkomponenten også fjerne overskuddshuden.

Ensidig eller dobbeltsidig gynekomasti i forbindelse med pubertet/tidlige ungdomsår er ofte forbigående og skal derfor observeres og er sjelden grunnlag for operasjon. Ensidig gynekomasti hos menn over 40-50 år skal utredes nærmere for å utelukke bakenforliggende brystkreft.

Hvilke operasjonsmetoder er aktuelle?
Ved isolert fettoverskudd kan tilstanden behandles med fettsuging dersom vektnedgang ikke gir tilstrekkelig effekt.
Ved isolert overskudd av kjertelvev kan dette fjernes via et innsnitt  i overgangen mellom brystvorte og hud i nedre halvdel av omkretsen.
Ved kombinerte tilstander utføres det både fettsuging og kjertelfjerning.
Ved hudoverskudd må man fjerne dette.

Operasjonsteknikk

  • Fettsuging utføres via 2-3 små hudinnsnitt (5-10 mm i lengde) nedenfor brystene. Ved Eminent Plastikkirurgi benyttes såkalt «water assisted» fettsuging med Body Jet systemet som er siste tekniske utvikling på fettsugingsområdet. Fettsugingen er ekstra skånsom ved at fettvevet fortløpende tynnes ut med vann ved hjelp av en vannjet stråle som skånsomt løser bindevevet mellom fettcellene. Se egen informasjon om fettsuging.
  • Ved fjerning av kjertelvevet (når det ikke er grunnlag for hudfjerning) legger man et halvsirkelformet innsnitt i nedre del av brystvorten i overgangen mot hud. Operatøren benytter hodebelysning med en smal lyskjegle som gir god oversikt over kjertelvevet via den beskjedne tilgangen. På denne måten kan kjertelvevet fjernes med minimale arr.
  • Ved behov for fjerning av hudoverskudd i brystene er det i noen tilfeller tilstrekkelig å fjerne hud bare rundt brystvortene. Ved stort hudoverskudd må man fjerne et tverrstilt hudområde fra folden under brystet og opp til og med brystvorten. Ved hudlukningen får man da et horisontalt arr svarende til folden under brystet. Brystvortene transplanteres deretter tilbake i korrekt posisjon ca. 1.5 – 2 cm over arret. På denne måten unngår man en vertikal arrkomponent som kosmetisk er svært uheldig hos menn.

Hvordan sys snittene?
Man syr i 2 lag, ett i dypet og ett innvendig i huden (intrakutant). Det vil derfor ikke være sting som skal fjernes. Ved transplantasjon av brystvorten (for tilfeller med stort hudoverskudd) benyttes det sting som fjernes etter ca. 10 dager.

Operasjonstid og bedøvelse
Operasjonstiden for gynekomasti vil avhenge av operasjonsteknikken og varierer fra 1 time ved isolert fettsuging til 2 ½ time ved kombinerte inngrep. Isolert fettsuging kan utføres i lokalbedøvelse med tillegg av beroligende og smertestillende medikamenter, men ved Eminent Plastikkirurgi utføres som regel alle inngrep i en lett narkose der man sover helt og ikke registrerer smerte, men puster selv. Denne type narkose går fort ut av kroppen igjen. Derfor kan du vanligvis reise hjem i løpet av 1-2 timer etter oppvåkning.

Forhåndsregler
Ved konsultasjon vil du bli informert om hvilke forhåndsregler du må ta i for- og etterkant av operasjonen.