Fettsuging (Liposkulptur) med Body Jet

Hals / hake | 22.000:-
Til side for brystene | 22.000:-
Mage nedre del | 22.000:-
Mage øvre og nedre del | 31.000:-
Flanke forfra | 22.000:-
Flanke bakfra | 24.000:-
Flanke forfra og bakfra | 35.000:-
Venusområdet | 17.000:-
Utside lår | 25.000:-
Innside lår | 25.000:-
Innside knær | 18.000:-
Legg | 22.000:-
Ankel | 20.000:-

Ved >2 områder reduseres prisen på tilleggsregionene med 50%.