Generelt
Liposkulptur eller fettsuging er en effektiv metode for fjerning av fettområder som ikke lar seg slanke bort. På slutten av 70-tallet utviklet den franske kirurgen Illouz hovedprinsippene for den moderne fettsugingsteknikken. Metoden ble tatt i bruk i Norge i 1983. På slutten av 80-tallet viste det seg også at tilføring av store mengder væske i fettvevet underlettet utsugingen av fettet. Ved Eminent Plastikkirurgi benyttes siste nyvinning innen væskeunderlettet fettsuging med det såkalte Body Jet systemet (se operasjonsteknikk nedenfor). Fettet kan eventuelt transplanteres til andre kroppsområder hvor det er behov for å tilføre ekstra volum (se egen informasjon om fettransplantasjon). Fettet som suges ut er fjernet permanent. Men det vil alltid være et fettsikt igjen som kan øke i størrelse ved vektoppgang, men økningen vil være betydelig mindre enn om man ikke hadde utført fettsugingen.
Liposkulptur er dessverre ingen behandlingsmetode for generell fedme. Teknikken egner seg først og fremst for lokale fettansamlinger som vanskelig lar seg slanke bort. Vanlige områder er hake, bryst hos menn, mage, hofter, utside og innside lår og innside knær.

Alternative metoder

  • Frysing av fett eller såkalt «Coolsculpting» egner seg bare for små fettansamlinger. Fettcellene brytes ned av kulden og nedbrytningsproduktene skilles ut via blodbanen og leveren. Langtidseffektene på leveren er ikke kjent.
  • Noen klinikker annonserer for kombinasjonsmetoder for fettsuging der laser eller ultralydbølger benyttes for å bryte ned fettet for å underlette utsugingen. Man bringer da ytterligere et element inn i behandlingen med mulighet for uheldig innvirkning. Med en effektiv vannbasert fettsugingsteknikk blir slike kombinasjonsmetoder unødvendige og uhensiktsmessige. Destruerte fettceller, som disse teknikkene baserer seg på, kan heller ikke benyttes til fettransplantasjon.

Operasjonsteknikk
Plastikkirurgen skaffer seg tilgang for fettsugingskanylene ved hjelp av små innsnitt i huden av ca. 5 – 6 mm i lengde. Disse innsnittene forsøker man å plassere så skjult som mulig, og på litt sikt blir de vanligvis så godt som usynlige. Først setter man inn væsken ved hjelp av en spesialutviklet vannjet-stråle. På denne måten skilles fettcellene skånsomt fra hverandre. Fettet suges ut med undertrykk ved hjelp av en håndholdt kanyle som koples til Body jet maskinen.

Operasjonstid og bedøvelse
Operasjonstiden for fettsuging vil variere med hvor store fettansamlingene er og om evt. flere områder skal fettsuges samtidig. Man kan ikke suge ut for store mengder fett i en og samme seanse ettersom det kan være uheldig for kroppen når det settes inn store væskemengder. I en dagkirurgisk sammenheng forsøker man også å begrense narkosetiden. Din sikkerhet vil alltid bli prioritert høyest. Ved Eminent Plastikkirurgi tilbys en lett narkose der man sover helt og ikke registrerer smerte, men puster selv. Denne type narkose går fort ut av kroppen igjen. Derfor kan du vanligvis reise hjem i løpet av 1-2 timer etter oppvåkning. Inngrepet kan eventuelt også utføres i lokalbedøvelse.

Forhåndsregler
Ved konsultasjon vil du bli informert om hvilke forhåndsregler du må ta i for- og etterkant av operasjonen.