Generelt
Etter graviditeter og vektnedgang oppstår det ofte et hudoverskudd på magen, eventuelt med folddannelse i nedre del og iblant også i øvre del over navlen. Det kan tilkomme eksem og sårdannelse når hud blir liggende mot hud i en fold, men hos de fleste er tilstanden først og fremst et estetisk problem. I tillegg til løs hud kan det hos noen også foreligge et fettoverskudd på magen og i midjene. De rette magemusklene kan i forbindelse med graviditet og overvekt ha blitt overstrukket, noe som fører til tap av styrke og kontakt i midtlinjen. Bukveggen vil da få et gravid preg.

Hvilke operasjonsmetoder er aktuelle?
Fettoverskudd med god hudkvalitet
Dersom det først og fremst foreligger et fettoverskudd og bare moderat hudoverskudd av god kvalitet, vil behandlingen vanligvis være fettsuging alene. Normal, elastisk hud vil trekke seg sammen over det nye underlaget. Se egen informasjon om fettsuging.

Fettoverskudd og hudoverskudd
Dersom det foreligger både et fettoverskudd og et større hudoverskudd eller et moderat overskudd av hud med dårlig kvalitet, vil man ikke få et tilfredsstillende resultat med fettsuging alene. Man må da i tillegg fjerne hud fra nedre del av magen.

Isolert hudoverskudd
Hos noen pasienter foreligger det et isolert hudoverskudd, og behandlingen vil da bestå i å fjerne hud fra nedre del av magen alene.

Operasjonsteknikk
Inngrepet starter med fettsuging når det er nødvendig. Det er ikke uvanlig at man også utfører fettsuging av midjene for å få best mulig figurmessig resultat. Det legges så et tverrgående, bueformet snitt nedad på magen.

  • Ved full mageplastikk strammes huden i både øvre og nedre del av magen ved at huden løses fra underlaget helt opp til overgangen mot brystveggen. Navlen skjæres fri fra omliggende magehud og hentes ut i nytt hull etter oppstrammingen. Ved spesielt store hudoverskudd, eksempelvis etter vektreduserende operasjoner, vil det være nødvendig å fjerne hud vertikalt i tillegg (operasjonsarret vil da få form av en omvendt T). Før huden strammes opp og overskuddet fjernes, sys de rette bukmusklene sammen i midtlinjen (muskelplastikk, også kalt rafing) hvis det er behov for dette. Det er vanlig å legge inn dren.
  • Ved mini mageplastikk løses bare huden fra underlaget i området nedenfor navlen, og navlen flyttes ikke. Det er relativt sjeldent at mini mageplastikk er tilstrekkelig behandling, og det er ikke mulig å utføre muskelplastikk med denne form for mageplastikk.

Hvordan lukkes snittene ved mageplastikk?
Snittet/snittene lukkes med innvendige sting som ikke skal fjernes. I navlen benyttes det ytre sting som forsvinner av seg selv (gjelder ved full mageplastikk).

Operasjonstid og bedøvelse
Operasjonstiden for full mageplastikk med fettsuging er ca. 2 ½  time. Ved Eminent Plastikkirurgi utføres operasjonen i en lett narkose der man sover helt og ikke registrerer smerte, men puster selv. Denne type narkose går fort ut av kroppen igjen. Derfor kan du vanligvis reise hjem i løpet av 1-2 timer etter oppvåkning. Fra fremmøte til hjemreise går det vanligvis 4-5 timer.

Forhåndsregler
Ved konsultasjon vil du bli informert om hvilke forhåndsregler du må ta i for- og etterkant av operasjonen.