Nesen har med sin sentrale plassering i ansiktet stor betydning for vårt utseende. Neseoperasjoner er blant de teknisk mest krevende plastikkirurgisk inngrep. Kirurgens kunstneriske og tekniske ferdigheter er avgjørende for et godt resultat. Operatøren må ta hensyn til nesens indre og sørge for at luftpassasjen blir ivaretatt. Ved skjevhet av nesen må både skilleveggen innvendig og nesens ytre rettes opp.

Ved konsultasjonen er det viktig at plastikkirurgen får riktig forståelse for hvilke forandringer du ønsker, og du må få riktig forståelse av hva som er teknisk gjennomførbart og hva konsekvensene blir for ansiktets helhetsbilde. Dersom haken er tilbaketrukket kan det være aktuelt å utføre en hakeplastikk samtidig med neseoperasjonen. Thom Topstad er spesialutdannet i så vel hode/hals kirurgi som i plastikkirurgi. Han har utført innvendige og utvendige neseoperasjoner i nærmere 30 år.

Hovedtyper av neseoperasjoner
De vanligste operasjonstypene er
– korreksjon av hump/ørenenese
– oppretting av skjev nese (ofte både utvendig og innvendig skjevhet)
– korreksjon av nedsunket neserygg (sadel)
– korreksjon av nesetipp
Man kan i liten grad benytte standardinngrep. Hver nese og pasient er spesiell og krever individuell tilnærming. Man må være oppmerksom på at noen personer har svært tykk hud over nedre del av nesen, og dette kan begrense mulighetene for å omforme nesetippen.

Operasjonsteknikk
For å kunne endre nesens form benytter kirurgen innvendige snitt som ikke etterlater synlige arr. Det benyttes også i noen tilfeller 2 små snitt i huden på hver side av neseroten som tilgang for meisling av nesebenet. Det blir ikke synlige arr etter dette. Dersom det er aktuelt å gjøre større forandringer av nesetippen, benyttes i tillegg et lite innsnitt i hudstolpen mellom neseborene. Dette arret blir også vanligvis så godt som usynlig. Vanligvis legges det en gips på neseryggen som skal sitte på i ca. 1 uke. I hver nesehule legges det ofte inn en tampong som fjernes etter 2 dager.

Hvordan sys snittene ved neseplastikk ?
De innvendige snittene sys med tråd som forsvinner av seg selv. Dersom det anlegges snitt i hudstolpen mellom neseborene, sys dette med svært tynn tråd som fjernes etter
6-7 dager.

Operasjonstid og bedøvelse
Plastikkirurgen bruker vanligvis ca. 2 timer på inngrepet. I tillegg til dette kommer forberedelser og etterarbeid. Fra fremmøte til hjemreise går det vanligvis ca. 4 timer. Inngrepet kan utføres i lokalbedøvelse, men gjøres vanligvis i narkose.

Etterjusteringer
Iblant kan små etterjusteringer være nødvendig for å oppnå et best mulig resultat.

Forhåndsregler
Ved konsultasjon vil du bli informert om hvilke forhåndsregler du må ta i for- og etterkant av operasjonen.