Ytre øreplastikk utføres i de fleste tilfeller på grunn av utstående ører. Dette er en ganske hyppig, medfødt tilstand. Det er ikke uvanlig at man opererer barn helt ned i 6 års alder for å unngå mobbing i skolesituasjonen. Blant voksne er det vanligvis rent kosmetiske grunner som ligger bak ønsket om operasjon. Andre former for øreplastikk er blant annet reduksjon av ørets eller øreflippens størrelse.

Hvordan utføres operasjon for utstående ører?
Operasjonen skjer med tilgang fra ørets bakside. Først fjernes et båtformet hudområde og deretter formes selve ørebrusken. Snittet på baksiden sys igjen, og tråden knyttes over en bandasje. Man syr vanligvis også fast en bandasje på ørets utside i øremuslingen slik at huden former seg pent til den nye bruskformen. I tillegg til dette legges det en bandasje rundt hodet i 3-4 dager.

Operasjonstiden er ca. 1 ¼  time. I tillegg til dette kommer forberedelser til inngrepet. Operasjonen utføres hos unge og voksne vanligvis i lokalbedøvelse.

Reduksjon av ørets størrelse og øreflippreduksjon
Store ører kan reduseres i størrelse. Enkleste variant av dette er kileformet fjerning av hud og brusk fra ørets midtparti. Brusk og hud kan også fjernes fra øvre del av øret, innenfor/nedenfor øvre ørekant. For å fullføre reduksjonen må ørekanten deles, trimmes og sys sammen igjen midt på bakre ørekant. Øreflippreduksjon kan utføres ved at hud fjernes i vertikal retning (kileformet) eller horisontalt (mer båtformet).

Operasjonstiden er fra 45 min til 1 ½ time. Tillegg til dette kommer forberedelser til inngrepet. Operasjonen utføres vanligvis i lokalbedøvelse.

Thom Topstad er spesialistutdannet i både ansiktskirurgi og plastikkirurgi og har 30 års erfaring med øreoperasjoner.

Forhåndsregler
Ved konsultasjon vil du bli informert om hvilke forhåndsregler du må ta i for- og etterkant av operasjonen.