Generelt
Hudoverskudd på overarmer og innside lår sees ofte etter vektnedgang. Det kan også være et resultat av redusert hudelastisitet og underhudsfett som oppstår med alderen. Hos pasienter med et overskudd av fett på lårenes innside og som ønsker fettsuging, kan det også foreligge overskuddshud som gjør at inngrepet må kombineres med lårplastikk for å få et tilfredsstillende resultat.

Operasjonsteknikk
Overarmsplastikk
Man fjerner overskuddshud fra armhule og ned til albuenivå.  Man legger snittene slik at arrene blir liggende mest mulig skjult på overarmenes innside.  Arret blir en rett linje langs armens akse, evt. med et lite, tverrstilt tilleggsarr helt oppe mot armhulen. Iblant kombineres inngrepet med fjerning av hud langs bakre armhule-fold og ned til ytre del av brystet.

Lårplastikk
Avhengig av hvor mye hudoverskudd det foreligger finnes det flere varianter av lårplastikk;

  • Horisontal hudfjerning med snitt i lyskenivå
    Arret vil bli liggende svært skjult og metoden er ideell hvis hudoverskuddet er moderat.
  • Vertikalt hudfjerning med snitt langs lårets innside
    Ved større hudoverskudd må man fjerne hud vertikalt langs lårets innside. Arrets beliggenhet relativt langt baktil på lårenes innside gjør at dette blir ganske skjult.
    I sjeldne tilfeller vil det være nødvendig å kombinere hudfjerning i lysken med hudfjerning vertikalt langs lårets innside.

Hvordan sys snittene?
Både ved overarmsplastikk og lårplastikk syr man i 2 lag, ett i dypet og ett i huden (intra-kutant). Det vil derfor ikke være sting som skal fjernes.

Operasjonstid og bedøvelse
Operasjonstiden for overarmsplastikk er 2 til 2 ½ time, for lårplastikk vanligvis noe mer. Inngrepene utføres som regel i en lett narkose der man sover helt og ikke registrerer smerte. Denne type narkose går fort ut av kroppen igjen. Derfor kan du vanligvis reise hjem i løpet av 1-2 timer etter oppvåkning. Overarmsplastikk kan også utføres i lokalbedøvelse med tillegg av beroligende og smertestillende medikamenter.

Forhåndsregler
Ved konsultasjon vil du bli informert om hvilke forhåndsregler du må ta i for- og etterkant av operasjonen.