Fjerning av føflekker og andre hudforandringer

Minstetakst | 3.900:-
Pr. ekstra | 1.500:-
Tillegg ved hudtransplantasjon | 6.100:-
Tillegg for lokal lappeplastikk | 4.100:-

Arrkorreksjon

Minstetakst | 3.500:-