Fjerning av føflekk/bløtvevskul
Minstetakst | 4.000:-
Pr. ekstra | 1.500:-

Utvidet excsjon etter operasjon for føflekkreft med tykkelse inntil 0.7 mm
Minstetakst | 4.000:-
Fjerning som innebærer rekonstruksjon med svinglapp | + 4.000:-
Fjerning som innebærer rekonstruksjon med hudtransplantasjon | + 5.000:-

Fettsuging av større lipomer ( etter forundersøkelse med MR ) | Fra 8.000:-

Arrkorreksjoner| Fra 6.000:-