Våre kirurger

T.v. Dr. Thom Topstad, t.h. Dr. Gudjon Gunnarsson

 

Thom Topstad

Spesialist i plastikkirurgi
Thom Topstad er spesialist i hode-hals kirurgi (1992) og plastikkirurgi (1995) og etablerte sin første private klinikk i Sørlandsparken i 1998. Fra 2009 ble Sørlandsparken Spesialistsenter en del av Teres-gruppen. I 2014 valgte Topstad å avslutte arbeidet som plastikkirurg og medisinsk ansvarlig overlege ved Teres Sørlandsparken (nå ALERIS) og tiltrådte overlegestilling ved kirurgisk avdeling ved Sørlandet sykehus, seksjon for bryst- og endokrin kirurgi. I januar 2016 åpnet han sin nye klinikk Eminent Plastikkirurgi i nybygde lokaler ved Lauvåsen helsesenter.

Dr. Topstad har lang og verdifull erfaring i gjenoppbyggende og kosmetisk brystkirurgi, fettsuging og fett-transplantasjon, mageplastikk og hudreduserende inngrep etter vektnedgang. Med sin dobbeltspesialitet i hode-hals kirurgi og plastikkirurgi har han et betydelig erfaringsgrunnlag i gjenoppbyggende og kosmetisk ansiktskirurgi inklusiv neseoperasjoner. Gjennom stiftelsen Facing A Child er han også engasjert i opplæring i gjenoppbyggende ansiktskirurgi i Etiopia.


Gudjon Gunnarsson

Spesialist i plastikkirurgi
Gudjon Leifur Gunnarsson er vokst opp på Island og utdannet plastikkirurg i Danmark.  Han har arbeidet som overlege ved plastikkirurgisk avdeling ved Sykehuset i Telemark siden 2010, først og fremst med gjenoppbyggende brystkirurgi og kroppsmodellerende kirurgi etter vektnedgang.

Dr. Gunnarsson har presentert sine operasjonsresultater og sin forskning  i flere internasjonale tidsskrift og er en renommert foredragsholder ved nasjonale og internasjonale fagkongresser. Han er innovativ og en meget dyktig plastikkirurg.