• Fjerning av føflekk / bløtvevskul
  • Utvidet excsjon etter operasjon for føflekkreft med tykkelse inntil 0.7 mm
  • Fjerning som innebærer rekonstruksjon med svinglapp
  • Fjerning som innebærer rekonstruksjon med hudtransplantasjon
  • Fettsuging av større lipomer ( etter forundersøkelse med MR )
  • Arrkorreksjoner